Utträde

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Bestämmer du dig för att avsluta ditt medlemskap är det helt gratis, och du är när som helst välkommen att bli medlem på nytt.

bra att veta innan du går ur svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.


Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.


Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

Webbenkät vid utträde

Till dig som valt att lämna Svenska kyrkan som medlem. Det kan finnas många skäl till att man väljer att ta det steg du tagit. Egentligen angår det bara dig själv vad ditt utträde beror på. Ändå skulle det vara bra för oss att få veta varför du valt att inte vara medlem längre. Kanske kan ditt svar leda till att Svenska kyrkan förändras till det bättre.

Digital underskrift räcker inte för att gå ur Svenska kyrkan

Den som vill gå ur Svenska kyrkan behöver skriva under sin utträdesanmälan och skicka in den med vanlig post till sin församling. En digital underskrift räcker inte. Men skulle du ha fått en bekräftelse om att du lämnat Svenska kyrkan efter att du anmält att du vill gå ur via e-post så gäller det.

Du är viktig

När du är medlem bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

EN AVGIFT SOM GÖR GOTT FÖR MÅNGA

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:
- kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
- gemenskapsträffar för äldre
- ett rikt musikliv med körer och musiker
- underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du är även med i en församling som:

- vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
- vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
- tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

OM UTTRÄDET 

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran till din lokala församling. Det kostar ingenting att lämna oss.

Blankett om utträde ur Svenska kyrkan

Blankett om utträde ur Svenska kyrkan för barn under 18 år

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

PRAKTISK INFORMATION OM DITT UTTRÄDE

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senast 31 oktober. Uppgiften om kyrkoavgift i årets deklaration grundas alltså på om du var medlem 1 november för två år sedan.