Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimmens sju nyckelord

Skillnaden mellan pilgrimsresande och kulturturism kan ibland vara svår att se, men i pilgrimsresandet finns längtan efter andligt växande och närhet till Gud. Hans-Erik Lindström på Pilgrimscentrum i Vadstena har med sina sju nyckelord sammanfattat pilgrimsvandringens innehåll.

Frihet

Jag vill bryta upp från min instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter.

Enkelhet

Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten. Där livet är närmast.

Tystnad

Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.

Bekymmerslöshet

Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

Långsamhet

Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare tempo är jag mer närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.

Andlighet

Jag vill vidga perspektiv mot det som är bortom tid och rum. Jag vill finna min väg till det som är helt, till alltings ursprung och mål.

En av de vackraste fetbladsväxterna är "Kärleksört"

Delande

Jag vill dela med dig vad jag är och har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.