Varför kors i pannan?

Torra videkvistar eller palmkors och torr aska. Det är huvudingredienserna inför askonsdagen den 17 februari. Men varifrån kommer traditionen med att teckna ett kors på pannan?

Vaktmästaren Lennart förbereder en eld utanför kyrkan där han och församlingsvärdinnan Anneli ska elda palmbladskors från förra årets palmsöndag. Elden förvandlar snabbt de torra korsen till aska som sedan tas om hand och får svalna inför askonsdagens gudstjänst eller mässa.

Kors från Palmsöndagen

En tradition som finns i många kyrkor runt om i världen och även på Öland är att gudstjänstdeltagarna får ta med sig ett palmkors eller en videkvist hem på palmsöndagen och sedan sparar man det till nästa års askonsdagsgudstjänst. De torkade korsen bränns då och det är askan från dessa kors som används när man stryker kors i pannan på gudstjänstdeltagarna.

Den symboliska handlingen påminner om vår dödlighet, om syndens mörker, men också om möjligheten att vända om och få förlåtelse för våra synder.

Vad kommer traditionen ifrån?

Nu inleds fastan med att vi tecknar korset på oss själva.

De första kristna hade bara en eller två dagars fasta före påskdagen. En så kallad glädjefasta då man fokuserade på glädjen att Jesus har uppstått.
Omkring 1000-talet blev det istället en längre allmän fastetid då fokus kom att ligga på botgöringen. Man betonade hur Jesus förberedde sig för sin undervisningsperiod genom att gå ut i öknen och fasta i 40 dagar. De som ville bli kristna och döpas på påskdagen gick i undervisning under fastan och de skulle också tänka över sitt liv och det i sitt levnadssätt som de ville lämna. De som hade begått brott och hade satts under disciplinstraff fick aska strött på sina huvuden och drevs sedan ut ur gemenskapen under hela fastetiden för att sona sina brott.
I kristen tro blev också tidigt fabeln om Fågeln Fenix som uppstår ur askan till nytt liv en bild för Jesus som uppstår fån de döda. 

Traditionen har alltid funnits i den katolska kyrkan. Under reformationen plockades det bort då man ville skala bort ”kringsaker” som tog för mycket fokus från Gud och bönen. Men det kom tillbaka till Sverige på 60-talet. Idag har vi behov av konkreta saker. Vi behöver påminna oss inte bara genom ord utan också genom handling. Askan blir en markering att nu påbörjar jag 40 dagar fasta som leder fram till påsken.

Kan jag göra egen aska till askondagen?

Man eldar förslagsvis förra årets kors eller videkvistar till aska och låter det svalna. Man kan ta vanlig träaska också. Sedan har man den torr i en skål och stryker på pannan. Man ska inte blanda med vatten för då riskerar det att bli lut, vilket är ett rengöringsmedel. Ska man blanda med något annat kanske man kan använda matolja. Men oftast har man den torr. Det är den symboliska handlingen som är viktig.

När infaller askondagen?

Askonsdagen infaller 40 dagar före påskdagen och inleder fastetiden. Den börjar på en onsdag och varar i 7 veckor. Samtliga söndagar är undantagna från fastan. 

 

 (text delvis hämtad från Lunds stift)

Askondagen 2021 blir digital. Du hittar gudstjänsten i vår Youtubekanal.