Problem med livesändningen 2 maj

2 maj livesände vi en gudstjänst från Högby kyrka. Tyvärr fungerade inte ljudet som det skulle och därför kan du inte heller se den i efterhand. Vi felsöker till nästa söndag och är tillbaks med "live i maj" då.