Foto: IKON

Om åldrande

Dagar med samtal, föreläsning och diskussion tillsammans med Arne Sjöberg,chef i geriatrik, distriktssköterska Tyra O Graaf, Maria Nilsson, nordiskt kompetenscentrum anhörigvårdare och Lars Graaf, präst

Borgholms församlingshem 9.30-13.00
7 september
- ”Den åldrande individen”

fr vänster Arne Sjöberg,chef i geriatrik, distriktsköterska Tyra O Graaf, Maria Nilsson, nordiskt kompetenscentrum anhörigvårdare och Lars Graaf, präst Foto: Rose-Marie Hasselqvist

5 oktober - ”Den åldrande och familjen”

26 oktober- ”Den åldrande och samhället”

 

Mer information:

Lars Graaf

Norra Ölands pastorat

Präst, Barnledare, Konfirmandansvarig, Diakonicentrum