Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon:+46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Långlöt kyrka stängs tillfälligt

Av arbetsmiljöskäl kommer Långlöts kyrka att hållas stängd från och med 5 november 2018. Det är vår skyldighet att ta reda på vad problemet är, så att medarbetare och allmänhet inte drabbas av hälsoproblem på grund av dålig inomhusmiljö i kyrkan

Inomhusklimatet i Långlöts kyrka är ett mångårigt bekymmer. Kyrkan hölls stängd för allmänheten under utredning och renovering 2006 till 2009. Kyrkan återöppnades i januari 2009.  Under senare år har problemen med dålig lukt kommit tillbaka. Även om lukten inte är lika intensiv som innan 2006 så är problemet påtagligt. Vi har fått information om besökare som reagerat med huvudvärk och fått allergireaktioner som kan kopplas till besök i Långlöts kyrka. I början av oktober fick några anställda kraftiga reaktioner under arbete i kyrkan.

Av arbetsmiljöskäl kommer Långlöts kyrka att hållas stängd från och med 5 november 2018. Det är vår skyldighet att ta reda på vad problemet är, så att medarbetare och allmänhet inte drabbas av hälsoproblem pga dålig inomhusmiljö i kyrkan. Växjö stifts fastighetsbyrå är inkopplad och stiftsingenjör anlitad. En utredning om inomhusklimatet i Långlöts kyrka kommer att påbörjas omgående. I dagsläget kan vi inte säga hur lång tid utredningen tar och vilka åtgärder detta kan resultera i.

Vi beklagar de olägenheter som drabbar församlingsbor och övrig allmänhet. Gudstjänster och förrättningar äger rum i annan kyrka i församlingen under den tid Långlöts kyrka inte kan vara öppen. Information om var församlingens gudstjänster kommer att firas, ges via den vanliga annonsen i lokaltidningen samt via webbsidan svenskakyrkan.se/norraoland

För mer information:

Anna Lundin Leander

Norra Ölands pastorat

Präst, Kyrkoherde

Ann-Kristin Forsman

Norra Ölands pastorat

Kyrkorådets ordförande