Foto: Växjö stift

Luktutredning

Nyhet Publicerad Ändrad

Luktutredningen av kyrkan är nu genomförd och rapport lämnad till pastoratet. Här hittar du en kort sammanfattning av utredningen. Rapporten finns i sin helhet på pastoratets kansli.

FAKTA

- Luftprovtagning i kyrksalen visar att det är emissioner från träskyddsmedel
- Materialprover på vindarna visar att det finns pentaklorfenol (ett ämne i träskyddsmedel)
- Det är fuktigt på långhusvinden (visas genom mögel och strimmig trägnagare)
- Det finns fortfarande fuktiga delar av krypgrunden.
Kyrkan är ordentligt genomgången. Med stor sannolikhet är det vindarnas tryckimpregnerade virke i kombination med fuktiga miljöer som är orsak till luktproblemen i kyrkan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

- Sanera textilierna
- Sanera långhusvinden från skadedjur
- Förbättra krypgrundsavfuktarens förutsättningar av avfukta
- Utföra ett test på långhusvinden för att se ifall tekniska installationer kraftigt kan reducera skadliga emissioner. (Om det lyckas kan det göras även i sakristian).
- Installera avfuktare på vindarna
Befintliga tekniska installationer är genomgångna och nya driftinstruktioner ska tas fram.

Medverkande

Projektledare: Josefin Bergquist, Växjö stiftskansli
Mikael Andersson Ekholst, Växjö stiftskansli
Stiftsantikvarie: Maria Brynielsson, Växjö stiftskansli
Tekniker: Leif Svensson, Skötselbolaget, Luftprovtagning, mtrl prover vind
Jonas Kembring, Conservator, Krypgrundsinstallations kontroller
Tomas Pettersson, Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, mtrl prover grund, tekniska lösningar
Karin Falk Dreier, Textilkonservator, Åtgärdsförslag textilier
Charly Antonsson, Nomor AB, Skadedjursinspektion
Pastoratets arbetsgrupp:
Roger Sunesson
Malin Kessén
Anna Lundin-Leander
Övriga från pastoratet: Thomas Kjellin

Inomhusklimatet i Långlöts kyrka är ett mångårigt bekymmer. Kyrkan hölls stängd för allmänheten under utredning och renovering 2006 till 2009. Kyrkan återöppnades i januari 2009.  Under senare år har problemen med dålig lukt kommit tillbaka. Även om lukten inte är lika intensiv som innan 2006 så är problemet påtagligt. Vi har fått information om besökare som reagerat med huvudvärk och fått allergireaktioner som kan kopplas till besök i Långlöts kyrka. I början av oktober fick några anställda kraftiga reaktioner under arbete i kyrkan.

Av arbetsmiljöskäl kommer Långlöts kyrka att hållas stängd från och med 5 november 2018. Det är vår skyldighet att ta reda på vad problemet är, så att medarbetare och allmänhet inte drabbas av hälsoproblem pga dålig inomhusmiljö i kyrkan. Växjö stifts fastighetsbyrå är inkopplad och stiftsingenjör anlitad. En utredning om inomhusklimatet i Långlöts kyrka kommer att påbörjas omgående. I dagsläget kan vi inte säga hur lång tid utredningen tar och vilka åtgärder detta kan resultera i.

Vi beklagar de olägenheter som drabbar församlingsbor och övrig allmänhet. Gudstjänster och förrättningar äger rum i annan kyrka i församlingen under den tid Långlöts kyrka inte kan vara öppen. Information om var församlingens gudstjänster kommer att firas, ges via den vanliga annonsen i lokaltidningen samt via webbsidan svenskakyrkan.se/norraoland

För mer information: