Gravstenar på Källa kyrkogård
Foto: Anna Fendin Ahlström

Kistgrav/ urngrav

Nyhet Publicerad Ändrad

På en kistgrav/urngravplats finns utrymme för en eller flera kistor och urnor. Gravrättsinnehavaren ansvarar själv för att förse gravplatsen med gravsten och bestämmer över gravplatsens rabatt och planteringar.

Vissa kyrkogårdar har speciella kvarter avsedda enbart för urngravar. En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Sker en ny gravsättning inom samma gravplats förlängs gravrätten med automatik. Möjlighet ges också att förnya gravrätten mot en avgift.