En präst i en kyrka syns genom en kamera
Foto: Mikaela Lindholm

Gudstjänst

Vi hittar nya sätt att fira gudstjänst på. Digital gudstjänst är ett sätt. Du kan ta del av gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. En ny gudstjänst publiceras på YouTube varje söndag klockan 10. Välkommen att fira gudstjänst med oss!