Kalk och oblat under nattvard
Foto: Jim Elfström /Ikon

+enkom+

När vi inte kan samlas till mässa vill vi öppna för en väg till en annan nattvardsgemenskap. Enskild nattvard som vi kallar +enkom+