En kyrka.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Energibesparande åtgärder

Nyhet Publicerad Ändrad

Från 9 januari 2023 t om mars månad vidtar vi energibesparande åtgärder och firar gudstjänster och mässor främst i församlingarnas församlingshem. Kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravningar kommer vi fortsätta att ha i kyrkorna.

Energikostnaderna anstränger vår ekonomi. Vi gör vissa anpassningar successivt vad gäller utomhusbelysning, värme osv. Under perioden från januari till och med sista mars kommer vi att fira församlingarnas gudstjänster i församlingshem på söndagarna. Undantaget är Borgholms kyrka, där kyrka och församlingshem är hopbyggt i samma lokal, där firar vi i kyrkorummet. Alla församlingar har tillgång till ett församlingshem. Detta blir gudstjänstlokal under en kortare period på nyåret.  

– Det är också under den här tiden som lite färre personer besöker kyrkan. Men lagom till de stora högtiderna, palmsöndagen och påsk, använder vi återigen kyrkorna säger kyrkoherde Anna Lundin Leander.

Vi kommer att sänka inomhustemperaturen i kyrkorna en smula, både när vi firar gudstjänster och under den del av veckan då kyrkorummet står tomt. Detta ska göras på ett genomtänkt sätt. Vi vill undvika att kortsiktiga energisparlösningar istället skapar långsiktiga och dyra problem i våra kyrkobyggnader.  Vi är medvetna om att det blir en del förändringar i våra församlingar. Arbetet med energi- och fastighetsfrågor i pastoratet har gått in i en ny fas i och med energikrisen.

– Vid begravningar kommer vi att använda kyrkorna precis som vi brukar. Ingen behöver vara orolig för att inte få fira begravningsgudstjänst i kyrkan. Likadant blir det med dop och vigslar, säger kyrkoherden.

Målet är alltid att ha ett långsiktigt perspektiv -även mitt i den akuta energikrisen.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.