Foto: IKON

Din bön behövs!

Kyrkans budskap till dig är att du är viktig. Du behövs.

Idag vill jag speciellt be för…

-mina anhöriga…

-vänner…

-för de som är sjuka…, de som är ensamma…

-för alla som arbetar i vård och omsorg…

Jag kommer inför dig, Gud, med min bön. Du känner mina tankar, min oro, det jag är glad över och det som är svårt. Allt jag bär i mitt hjärta vill jag lämna till Dig, Gud 

-för vårt samhälle, vår värld, och den kris vi alla drabbas av just nu …

-för kyrkan, för vår församling…

-för kyrkan världen runt…

Jag överlämnar mig själv och alla jag ber för
i Dina kärleksfulla händer.

I Jesu namn.
Amen

Kyrkorna är öppna för besök och andakt.
Tänd ett ljus, sitt en stund i bön

På bladet finns några böneämnen som du gärna kan använda dig av.

Det är en svår tid i vårt samhälle och i vår värld.
Många tvingas vara isolerade. Restriktionerna förändrar vårt gudstjänstliv och vårt församlingsliv.

Din bön behövs!

Vi möts inte på samma sätt som vanligt till gemensam gudstjänst, bön och andakt. Trots det är vi förenade, i kärlek, tro och hopp. Vi tar oss igenom krisen. Vi bär varandra med vår bön.

Vi förenas i bönen för varandra, för vår församling, för kyrkan världen runt.

Gud välsigne dig!


Anna Lundin Leander
Kyrkoherde, Norra Ölands pastorat