Foto: Mikaela Lindholm

Gud håller (fortfarande) ställningarna

Nyhet Publicerad Ändrad

Fasadrestaureringen av Borgholms kyrka är nu avslutad och resultatet blev en fin nyputsad gul kyrka. Men restaureringarna av kyrkfasaderna fortsätter i Löt och i Källa.

Under våren 2018 har all fasadputs restaureras på Borgholm kyrka. En ny tjockare ytputs av kalkbruk påfördes och en del skadade solbänkar av kalksten byttes till nytillverkade. Taket har också försetts med snörasskydd.

Beställare är Svenska Kyrkan Norra Ölands Pastorat. Putsentreprenör är Thorssons Fasad AB i Västervik.

Stentillverkare är Sjöströms Stenförädling AB i Borgholm. Stenmontör är Ölands Stenteknik i Mörbylånga. Plåtslagare är Kalmarsunds Plåt AB i Kalmar. Markentreprenör är Ölands Grävtjänst AB i Borgholm. Antikvarisk expert är Torbjörn Sjögren i Torslunda. Arkitekt är Westerlund Arkitektkontor AB i Borgholm. Övriga inblandade är Länsstyrelsen i Kalmar och Växjö Stift.

Kostnaden beräknas till 7 miljoner kronor varav 5,2 miljoner kronor finansieras via bidrag kyrkoantikvarisk ersättning KAE och kyrkobyggnadsbidrag KBB.

Löt och Källas kyrkor restaureras utvändigt under sommaren 2018. Vi ber om ursäkt för det eventuella bekymmer detta orsakar.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.