Ansvar i kristid

27 mars 2020: Viktig information från kyrkoherde Anna Lundin Leander, Norra Ölands pastorat angående inskränkningar i gudstjänstlivet.

Inskränkningar i gudstjänstlivet

Idag  27 mars 2020 kommer Folkhälsomyndighetens beslut att förbjuda sammankomster med femto personer. Detta kommer att påverka Svenska kyrkans gudstjänstliv. Vi ber om ursäkt för hur detta påverkar dig och dina möjligheter att fira gudstjänst i församlingens gemenskap. Våra möjligheter att ordna gudstjänster kommer att begränsas starkt. Däremot kommer vi att sända ett antal gudstjänster digitalt. Sök information på vår webbsida under våren.

Till dig som är sjuttio år och uppåt

Folkhälsomyndinghetens riktlinjer angående personer som är sjuttio år eller uppåt ska tillämpas även av dig som deltar i kyrkans verksamhet och besöker de gudstjänster som kan arrangeras. Du som är sjuttio år eller äldre tillhör en av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp.

Är du körsångare? Är du kyrkvärd? Tänker du besöka en offentlig gudstjänst? Tänk efter en gång till. De råd som Folkhälsomyndigheten ger är till för att skydda dig och för att spara på samhällets resurser i kristid.

 

Vi är kyrka i kristid, vi hör ihop

Bön och arbete har alltid varit kyrkans kännetecken.
Trots att möjligheterna att fira gudsjänster kommer att begränsas, vill vi uppmuntra och uppmana till engagemang i församlingen

BÖN:

Många av våra kyrkor är öppna för personlig andakt och bön under vardagarna nu i vår. Du är varmt välkommen in! Du är en viktig del i församlingens liv och gemenskap, din bön bär oss alla genom krisen. Vi hör ihop med vår församling och hela vårt omgivande samhälle.

ARBETE

Du kan bidra till församlingarnas diakonala arbete genom att handla och distribuera matkassar. Många över sjuttio år har inte anhöriga i närområdet och behöver hjälp. Svenska kyrkan i Norra Ölands pastorat samverkar med lokala matbutiker för att handla och distribuera mat till de som behöver


Anmäl dig som volontär (klicka här)

Behöver du stöd med t.ex att handla mat? (klicka här) 
Den som är isolerad kan få hjälp av Svenska kyrkan för t.ex mattransporter.

Kontakta Dima Matr eller Lars Graaf

Anna Lundin Leander

Norra Ölands pastorat

Präst, Kyrkoherde