Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon:+46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gärdslösa kyrka

Kyrkomiljön

Gärdslösa kyrka och kyrkogård ligger intill och väster om vägen mellan Bredsätra och Långlöt, norr om byarna Norra och Södra Gärdslösa. Kyrkan är belägen på landborgen och strax norr om kyrkmiljön finns Störlinge södra kvarnbacke som är ett gravfält med resta stenar och stensättningar.

Söder om kyrkogården ligger kyrkplanen där man rest en minnessten över skalden E J Stagnelius. Stagnelius far var prost i församlingen och Stagnelius tillbringade sina barndomsår i prästgården intill. Porträttmedaljongen på stenen är utförd av skulptören Arvid Källström. Minnesstenen avtäcktes midsommarafton 1924.

I väster finns före detta bårhuset sammanbyggt med församlingshemmet. I nordväst finns också grunden till ett gammalt gilleshus. Runt om kyrkomiljön breder jordbruksmarker ut sig åt både öster och väster. I öster ser man havet.  

Kyrkan

En träkyrka bör ha funnits på platsen redan på 1000-talet, vilket de påträffade runstenarna vittnar om. En stenkyrka ersatte dock träkyrkan någon gång under 1100-talets andra hälft. Kyrkan har byggts om och till under åren. Dagens kyrka består av ett långhus, ett kor av ungefär samma höjd och bredd som långhuset samt mellan dem den så kallade långhusförlängningen. I väster reser sig ett slankt torn och från långhusets västa hälft skjuter korsarmar i norr och söder ut. Kyrkan är den som har bäst bevarad medeltida karaktär av öns kyrkor. Korets gotiska trappstensgavel är unik för Öland.

Alla kyrkans murar består av skalmurar av kalksten och inga socklar har iakttagits. Murarna är sedan 1958 slammade och vitkalkade, med undantag av den norra korsarmen som visar sitt vackra murverk. Tornet byggdes om 1845 och en av dess ljudgluggar har en omfattning av en gravvård över prosten Jahan Greselius och hans maka döda 1710. I vapenhuset förvaras två stycken av en runsten av grå kalksten med drakslinga och inskrift.

Yngsta hällen i kyrkan är från 1780. Merparten av gravvårdarna som finns inne i kyrkan flyttades någon gång på 1800-talet ut på kyrkogården. Ett par finns kvar i mittgången. För ca 15 år sedan försökte man flytta in den äldsta hällen, från 1311 över Gärdslösas förste kände präst Olaus, i vapenhuset enligt Ragnhild Boström. Stenen gick då sönder i flera bitar som förvars i kyrkan. I koret finns kalkmålningar, både medeltida och yngre.  

Minneslund

Minneslunden som invigdes 2000 är placerad väster om kyrkogården intill församlingshemmet som också utgör gräns i söder. I väster finns ett staket utanför staketet rinner ”Silverbäcken”.

Mot norr är det planterat buskar i en halvcirkel och i öster är det planterat buskar. I själva lunden växer det fem höga tallar. I övrigt utgörs ytan av gräsmatta. En planteringsyta omges av uppmurad kalksten. Bakom planteringsytan står en äldre kalkstensvård. I området finns också en soffa att sitta ner på, en ljusbärare och ett ställ för blomvaser.

Församlingen planerar, efter beslut i kyrkorådet att inom en snar framtid att placera en minnessten i minneslunden. Minnesstenen skall vara av kalksten och polerad på bägge sidor. På stenen skall mässingsskyltar med namn på de jordade kunna appliceras, för de anhöriga som så önskar. 

Byggnader

Bårhuset som invigdes 1968, finns strax utanför kyrkogården i väster. Det ritades av Gösta Gerdesiö, Kalmar. Det är uppfört i tuktad kalksten med sadeltak belagt med enkupigt tegel. Den tidigare ingången i öster, har dubbeldörrar av bonad ek. Inne i kapellet används den medeltida portalen som omfattning till altarnischen.

Bårhuset är numera i hopbyggt och ombyggt med församlingshemmet som uppfördes 1987. I det nordvästra hörnet ligger en vitmålad träbyggnad som inrymmer både personalutrymmen, redskaps- och maskinförvaring och allmän toalett.  

Övrigt

Gravvårdar som tagits ur bruk står uppställda längs, främst den västra, kyrkogårdsmuren. En solvisare hopsatt av många olika delar står intill kalkstensgången i söder. Under urtavlan står årtalet 1733. Delar av den kan dock komma från en dopfunt som dateras till 1750.  

Källa: Kalmar Läns Museum