Församlingshemmet Högby
Foto: Anna Fendin Ahlström

Församlingshem

Församlingshemmen går bra att låna/ hyra när du behöver en lokal för dopkalas, minnesstund eller annat evenemang. Eller om du behöver hyra en lokal för föredrag eller konferens?

KONTAKTA FÖRSAMLINGSEXPEDITIONERNA

Församlingsexpeditionen i Högby
telefon 0485-200 08
Maila oss

Församlingsexpeditionen i Borgholm
telefon 0485-100 45
Maila oss

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du BOKAR EN LOKAL HOS OSS

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi behandla ditt namn, personnummer, telefonnummer samt eventuell mailadress. Vi använder uppgifterna för att kunna administrera alla lokalbokningar samt för att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att raderas en månad efter att lokalen lämnats alternativt nyckeln återlämnats.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN FÖRSAMLINGSHEM

Observera att lokalen inte är bokad förrän du fått en bekräftelse på bokningen från någon av församlingsexpeditionerna.

Församlingshem att låna/ hyra finns här:

Persnäs församlingshem
Persnäs församlingshem är sålt under hösten 2018 Foto: Anna Fendin Ahlström
  • Böda
  • Högby
  • Föra
  • Köpingsvik
  • Borgholm
  • Räpplinge
  • Högsrum
  • Gärdslösa
  • Runsten

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du BOKAR EN LOKAL HOS OSS

För att avtalet om bokning av lokal ska kunna ingås behöver vi behandla ditt namn, personnummer, telefonnummer samt eventuell mailadress. Vi använder uppgifterna för att kunna administrera alla lokalbokningar samt för att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att raderas en månad efter att lokalen lämnats alternativt nyckeln återlämnats.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.