Foto: Anna Fendin Ahlström

Familjegudstjänst

Jesus säger att vi ska låta barnen komma till honom. De får vara som de är. Familjegudstjänsten sätter barnen i centrum och många barn medverkar.

På barnens villkor får vi med hjälp av drama och olika utryck vara med Gud och lära känna honom. Ofta får vi höra någon barnkör, predikan kan vara helt eller delvis utbytt mot något drama. Eftersom många av våra barngrupper är med på olika sätt är det helt naturligt att det extra livligt i kyrkan en sådan här dag. Det är ett liv och sätt att  vara med Gud och varandra som vuxna också kan lära sig mycket av. 

Givetvis får du ha med barnen till vilken gudstjänst som helst, men familjegudstjänsten är extra bra för det. Inte minst för att de är kortare än de högmässorna vi ofta firar på söndagar. 

Titta i kalender för att se när det är familjegudstjänst. Använd sökfunktionen och sök på familjegudstjänst. 

Dopbarn

Dop

Dopet är början på något nytt. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Handdockan Bibbi, barnledaren Julia och kantor Helen som spelar dragspel pratar med ett litet barn utomhus en sommardag

Barn och unga

Vi har öppna grupper för små barn med vuxet sällskap och grupper för lite större barn, varav några med inriktning på skapande eller musik/sång. Alla grupper utom Kyrkis kräver anmälan. Du hittar anmälan under respektive grupp.