Foto: Mikaela Lindholm

Bredsättra kyrka

Bredsättra kyrka och kyrkogård ligger på Ölands östra sida i höjd med Borgholm. Runt kyrkan finns ett litet samhälle med en blandad bebyggelse.

Kyrkomiljön

Bredsättra kyrka och kyrkogård ligger på Ölands östra sida i höjd med Borgholm. Runt kyrkan finns ett litet samhälle med en blandad bebyggelse däribland flera villor som byggdes under 1950-talet. Här fanns tidigare affär men denna är nu nedlagd. Mitt emot kyrkan går vägen till Sikavarps hamn med ruinen av Sikavarps kapell och fyren.

Kyrkan

Sikavarps kapell, "Kapelludden"
Sikavarps kapell och kors "Kapelludden"

Fynd av runstensfragment och andra föremål visar att socknen var kristen under 1000-talet. Kanske fanns här redan då en träkyrka men några spår av en sådan har inte hittats.
Den första stenkyrkan byggdes i mitten av 1100-talet. Denna byggnad bestod av långhus och ett smalare absidkor. Av denna äldsta kyrka återstår idag grundmurarna och långhusets västgavel. I slutet av 1100-talet och början av 1200-talet hotades Öland och kusttrakterna av hedniska sjörövare från Baltikum. Det ledde till att flera av kyrkorna byggdes om till försvarskyrkor. Så gjordes även i Bredsättra.
Först byggdes ett torn i väster och snart också ett torn i öster så att kyrkan blev en klövsadelskyrka. Arbetet bör ha varit avslutat i mitten av 1200-talet. Nästa tillbyggnad gjordes någon gång i perioden slutet av 1200-talet till 1500-talet. Då byggdes en sakristia norr om koret. Under 1700-talet genomfördes flera reparationer av kyrkan. Samtidigt växte befolkningen i socknen och det gjorde att det blev trångt i den gamla medeltidskyrkan.

År 1841 fattade sockenstämman beslutet att bygga om kyrkan. Ritningarna gjordes av konduktören (gammal benämning på ”andre arkitekt”) vid Överintendentsämbetet Th Edberg. Arbetet leddes av byggmästaren Peter Isberg. Man behöll det medeltida västtornet men östtornet revs och ett nytt långhus med fullbrett kor och sakristia i norr byggdes. Såväl exteriört som interiört präglas kyrkan av nyklassicistiska stildrag. Interiört är dessa i viss mån uppblandade med äldre stilar eftersom äldre inventarier överförts från den gamla kyrkan.  

Byggnader

Utanför kyrkogårdens ingång i väster finns en byggnad som rymmer vaktmästeri och toaletter för kyrkans besökare. Byggnaden har vitputsade fasader, svart plåttak och snickerier i brunt.  

Övrigt

I anslutning till vaktmästeriet och komposterna ligger ett antal gravvårdar och socklar som tagits bort från kyrkogården.  


Källa: Kalmar Läns Museum

Köpings kyrka

Köpingsviks församlingsråd

Köping, Egby och Bredsättra kyrkor