Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon: +46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Böda kyrka

Böda kyrka präglas idag såväl interiört som exteriört av klassicistiska stildrag - de rundbågiga fönstren, det ljusa kyrkorummet och inredningens utförande.

Kyrkomiljön

Böda socken är Ölands nordligaste. Kyrkan och kyrkogården ligger utmed väg 136 på vägens västra sida. Kyrkplatsen är belägen i den södra delen av Böda som är en till ytan långsträckt by.

Norr om kyrkan ligger prästgården som byggdes 1839. Den är idag frånsåld till privatpersoner. Ytterligare ett stycke norr om kyrkan ligger skolhuset från 1849.

Kyrkan

Den kyrkan som under 1100-talets andra hälft byggdes i Böda hade ett litet långhus, smalare kor och utbyggd, halvrund absid i öster.

Under den för Öland oroliga tiden i slutet av 1100-talet och 1200-talet byggdes kyrkan om till en försvarskyrka. Bl.a. revs absiden och koret gjordes lika brett som långhuset.

Flera förändringar genomfördes under de följande århundradena. I mitten av 1700-talet hade befolkningen i socknen ökat så att kyrkan var för trång.

Ritningar till en ny kyrka togs fram men fick omarbetas. Först 1801-03 genomfördes bygget. För att minska kostnaderna sparades den medeltida kyrkans västra och södra vägg. Den nya kyrkan byggdes med torn i väster, nästan kvadratisk långhus och sakristia i öster.

Kyrkan har sedan den byggdes genomgått flera restaureringar. År 1942 knackades fasadputsen ner vilket gjorde att man kunde undersöka de gamla murarna och på så sätt få flera intressanta upplysningar om den medeltida kyrkan.

Böda kyrka präglas idag såväl interiört som exteriört av klassicistiska stildrag t.ex. de rundbågiga fönstren, det ljusa kyrkorummet och inredningens utförande.

Minneslund

Minneslunden anlades 1990 i samband med utvidgningen av kyrkogården. Platsen är placerad vid mitten av den mur som utgör gränsen mot den gamla kyrkogården och vänd mot söder. Minneslundens yta är rund och omgärdas av en idegranshäck. In i området leder en gång belagd med kalkstens flis som följer häcken runt hela platsen.

I mitten finns jordningsytan som är insådd med gräs. En rabatt för perenner finns i dess södra kant och i den norra delen finns fem svartmålade smideskors i olika storlekar och en plats för att sätta blomvaser.

Byggnader

Väster om kvarter B finns tre byggnader. Den mest iögonfallande av dessa är bårhuset som byggdes i slutet av 1940-talet. Byggnaden har väggar av kalksten och tak belagt med skiffer. Ingång finns i öster med dubbla, mörka trädörrar. Gaveln har ett djupt takutsprång klätt med skiffer och dekorerat med ett träkors.

Norr om bårhuset ligger två byggnader. Den västra rymmer garage och förråd och den östra personalutrymmen och toaletter för besökarna. Båda byggnaderna har spritputsade fasader i svagt gul nyans med slätputsade omfattningar. Taken är belagda med svartmålad plåt.

 Övrigt

I nordvästra hörnet av kyrkogården finns en meditationsplats som anlades 1990. Utanför denna, utmed kyrkogårdsmuren finns ett grusbelagt område för uppställning av gravvårdar som plockats bort från kyrkogården.

Utanför kyrkogården vid stigluckan i norr står en fattigbössa av trä. Den första fattigbössan i Böda ska ha satts upp på initiativ av prosten Fagerroth i slutet av 1700-talet.

 

Källa: Kalmar Läns Museum