Barn och unga

Ha en skön sommar!

Återkommer i slutet av sommaren med höstens program.

 

Ansvarig för Barn och ungdomsverksamheten

Öppna förskolan:

Louise Jedensjö, Förskollärare

Mail: louise.jedensjo@svenskakyrkan.se

Övrig barn och ungdomsverksamhet:

Anna Ingström  mobilnr: 0739-818752 

Mail: anna.ingstrom@svenskakyrkan.se

Hur vi behandlar era personuppgifter

Klicka här så kan du läsa mer om hur vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR