Foto: Peter Engström

Trönö kyrka

Kyrkan är öppen för besökare vardagar mellan kl. 9-15

Trönö kyrka byggdes 1895, och var då en av Sveriges största landsortskyrkor. 1996 stängdes kyrkan för en renovering och öppnades igen 1998. Den hann dock bara stå färdig i åtta månader innan kyrkan näst intill totalförstördes i en brand.

 2001 stod kyrkan klar i sitt nuvarande skick. De röda tegelväggarna från den ursprungliga kyrkan är kvar, men rymmer idag en modern kyrka med ljusa färger samt en innergård.

Kyrkan rymmer 180 personer.

I anslutning till kyrkan finns även ett församlingshem.

Träd in

Trönös nya konstverk Träd in, som består av fyra svarta sihuetter, varav tre med svärd där en halshugger den fjärde som är iförd biskopsmössa. På bilden finns också konstnären Erik Olof Wiklund
Trönös nya konstverk Träd in, med konstnären Erik Olof Wiklund Foto: J O Berger

Söndag den 5:e sept invigdes det nya konstverket Träd in, utanför Trönö kyrka.
Konstnären Erik Olof Wiklund har hämtat inspiration från kyrkans relikskrin, som härstammar från 1200-talets Frankrike. Han vill med konstverket väcka intresse för både Trönös historia och dess framtid.
Titeln syftar på namnet Trönö, tidigare Trodhna, vilket betyder att vandra långsamt, träda.

Foto: Peter Engström
Foto: Peter Engström