Foto: Peter Engström

Norrala kyrka

Norrala kyrka är församlingens älsta kyrka, den invigdes 1816. Den är också den största med 400 sittplatser, vilket gör den till en mycket populär kyrka för konserter av olika slag.

I anslutning till kyrkan finns även Sockenstugan, som används vid kyrk-, dop- och begravningkaffe.

På kyrkogården finns Staffans stupa. Där Staffan, Hälsinglands apostel, ligger begravd.

 

Foto: Peter Engström