Öreryds kyrka

Öreryds kyrka är belägen utmed väg 26, Nissastigen. En liten vit träkyrka som från medeltiden.

Kyrkan står på gammal på en plats som troligen varit en central punkt för denna bygd allt.  sedan forntiden. Kanske att pilgrimmer rastat vid kyrkan?

Nissastigen har varit en stråkväg genom södra Sverige och botsökare på väg söder ut till Påvens Rom eller norrut till Birgittas Vadstena eller till Nidaros kan ha passerat Öreryd.