Församlingsråd 2022-2025

Ordinarie ledamöter: 

Åsa Martinsson Sveningsson

Ros-Marie Franzén

Carina Albertsson

Karin Johansson

Anders Jonsson

 

Ersättare: 

Gullan Mann

Anders Martinsson

Björn Felixson