Foto: Magnus Aronson / IKON

Verksamhet

En mötesplats för alla.

Mötesplatser

Stig in i gemenskapen.

Barn och ungdom

Höstterminen börjar vecka 36

Musik och sång

Musiken har ett stort utrymme i Norrahammars församling och inslag av musik förekommer ofta i vår verksamhet. Oavsett musikalisk erfarenhet är du varmt välkommen att utöva musik och sång i våra körer!

Diakoni och omsorg

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni.

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.