Sandseryds kyrka med klockstapel
Foto: Fredrik Krantz

Sandseryds kyrka

Sandseryd

Sandseryds kyrka började byggas i början av 1300-talet; möjligen är den ännu äldre. Äldsta beviset för detta är ett gotiskt fönster på norra långsidan, upptill försett med draperibåge, vilket tyvärr inte framgår av putsen. Fönstret upptäcktes vid den utvändiga renoveringen år 1994.

Kyrkporten vittnar om kyrkans långa historia med sina smidda järnbeslag. Kyrkan eldhärjades år 1645 och år 1706. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus av sten, ett vapenhus (tillkommet år 1706) av trä i väster samt en sakristia (tillkommet år 1645) av sten på den östra delen av den norra långväggen. I den västra delen finns orgelläktaren, som bärs upp av sex stycken smidda pelare av Tabergsjärn. Dopfunten från år 1934 står där den gamla kyrkans sydingång en gång var.

 

Verksamheter i Sandseryds kyrka

Gudstjänst

Vi ses i kyrkan.

Närbild på medlemmar i en barnkör som sjunger i en kyrka.

Barnkören Sångbubblorna

Barnkören Sångbubblorna är en kör för barn från 5 år och uppåt.

Sandseryds kyrkas klockstapel