Foto: Fredrik Krantz

Norrahammars kyrkogård

Kyrkogårdsvägen, Norrahammar

Norrahammars kyrkogård ligger naturskönt belägen på höjderna öster om samhället. Den anlades år 1946, 16 år efter invigningen av Norrahammars kyrka.

Kyrkogården är unik då den innehåller så många likartade gravstenar; ett minne från brukssamhällets tid med dess strävan efter likställighet inför döden.

Vyer från klockstapeln

Askgravplatsen på Norrahammars kyrkogård

Minneslunden på Norrahammars kyrkogård

Visning av gravplatser i samband med dödsfall

För att boka en tid för visning av gravplatser, vänligen kontakta en av våra kyrkogårdsvaktmästare via telefon.