Foto: Fredrik Krantz

Norrahammars kyrka

Norrahammar

Mitt i samhället ligger Norrahammars kyrka som ett vittne om det andliga livets realitet mitt i vardagens sysslor. Den gula träbyggnaden med det höga spåntaket och med den röda, intilliggande klockstapeln har inte någon lång historia bakom sig. Den invigdes som kapell år 1930, tillkommet på initiativ av bruksdisponenten Eric Hedenblad. Innan dess hade folket i Norrahammar vid gudstjänster och högtider fått söka sig antingen till Sandseryds kyrka, om man bodde väster om Tabergsån, eller till Barnarps kyrka, om man bodde öster om ån, eller till Ljungarums kyrka, om man bodde norr om ån i Hovslätt.

De gamla, medeltida sockengränserna gällde ända fram till år 1943, då Norrahammars församling bildades och kyrkan blev dess naturliga centrum. Byggnaden är uppförd efter förebild av den typ äldre träkyrkor ute på landsbygden kan uppvisa. Den ritades av arkitekt Göran Pauli, som även utformat de originella takkronorna i trä. Lampskärmarna skall påminna om de eldslågor som förekom vid järnhanteringen vid de olika arbetsmomenten på dåvarande Norrahammars bruk.

Närheten till industrin och många års luftföroreningar gjorde en uppfräschning och översyn av kyrkan nödvändig. I början av 1990-talet fick kyrkan sin nya färgsättning och det ovan nämnda Mariarummet tillkom så att kyrkan idag är både vacker och funktionell.

Norrahammars kyrkas klockstapel