Foto: Fredrik Krantz

Kyrkvillan

Barrsätragatan 30, Hovslätt

När Kyrkvillan byggdes var den unik för Växjö Stift. Anledningen till det var att den delades av två församlingar: Norrahammars och Ljungarums församling. De båda församlingarna bedrev var sitt arbete i Hovslätt, men det fanns ingen kyrka och år 1975 började man att planera ett kyrkobygge. Året därefter säkrades en fastighet på Barrsätragatan och byggnationen kunde inledas.

Arkitekt Ingvar Selse ritade och byggarbetet påbörjades hösten år 1980 och kyrkan stod klar för invigning på Tacksägelsedagen år 1981. Den invigdes av biskop Sven Lindegård.

Kyrkvillan var byggd av den ena församlingen och belägen i den andra och bekostad av båda. Från början av 1990-talet övertog Norrahammars församling hela Hovslätt.

Verksamheter i Kyrkvillan

Välkommen in när dörren står öppen

Kyrkan är då öppen för enskild bön, stillhet och ljuständning, möjlighet att läsa tidning eller träffa någon av oss.

Klockstapeln

Denna lokal finns tillgänglig för dopkaffe och minnesstund

Denna lokal är kostnadsfri att låna för dop- och begravningskaffen.


Vänligen kontakta församlingsexpeditionen för att boka lokal.