Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019 
Dop i Ljusnan
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Fundera på allt mellan himmel och jord med vänner.

Konfirmationen handlar om dig samt dopets bekräftelse. Det är en utmärkt tid att fundera över livets stora frågor; tillsammans söker vi svaren och utforskar kristen tro.

Under konfirmandtiden lär vi känna oss själva, varandra, och har väldigt roligt under tiden!

Läs gärna mer om konfirmation på Svenska kyrkans webbplats.

Tid & plats

Konfirmationsrelaterade aktiviteter anordnas enligt schema; vänligen se Konfirmationsläsning våren 2020 för datum och tider för alla aktiviteter.

Konfirmandgrupper

Norrahammars församling erbjuder konfirmation under sommarlovet.

Sommarkonfirmander
  • träffas vid ett tillfälle i månaden;
  • träffas ytterligare under tre veckor i början av sommarlovet, följt av konfirmation;
  • en lägervistelse.

Grupperna åker på gemensamma läger.

Konfirmationsanmälan

Använd formuläret nedan för att anmäla dig till konfirmation direkt via webbplatsen. Konfirmationsgudstjänsten äger rum tidigast det år konfirmanden fyller 15 år eller går i årskurs 8.

Konfirmandinskrivning sker i september eller oktober beroende på gruppval. Kallelse skickas ut inför inskrivningen.

Det går även utmärkt att kontakta församlingsexpeditionen eller valfri konfirmandledare för att anmäla dig till konfirmation.

Integritet och sekretess

Vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Svenska kyrkans personuppgiftspolicy. Lär dig mer om hur dina personuppgifter behandlas av Norrahammars församling.

Konfirmandledare