Foto: Alex & Martin / IKON

Gudstjänst

Vi ses i kyrkan.

Gudstjänsten är församlingen viktigaste mötesplats. Där möter vi Gud i Ordet och sakramenten, där möter vi varandra som syskon i tron till bön och lovsång. Vår utgångspunkt är att gudstjänsten är det centrum kring vilken all församlingens verksamhet och liv kretsar och leder in mot.

I Norrahammars församling firas gudstjänst varje sön- och helgdag och ibland också vissa andra dagar. De flesta helger firas gudstjänst i samtliga kyrkor.

Som regel är det tillfälle till dop i någon av kyrkorna varje helg och nattvard i en av de övriga. Nästan varje söndag medverkar någon av församlingens körer eller någon solist i kyrkorna.

Församlingen inbjuder också till regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden Smedjegården, Gjutaren och Hammargården enligt särskilt schema.

Swish-numren för kollekter

För kollekter i Norrahammars kyrka, använd Swish-nummer 123 454 92 59.

För kollekter i Sandseryds kyrka, använd Swish-nummer 123 196 15 98.

För kollekter i Kyrkvillan, använd Swish-nummer 123 240 99 36.

Tack för din gåva!

Kyrkoherde, präster och komministrar