Foto: Pixabay (CC0)

Gravskötsel

Sörj för gravskötseln själv eller överlåt uppdraget till kyrkogårdsförvaltningen.

Vårdade gravplatser ligger i allas intresse och spelar en stor roll i hur våra kyrkogårdar upplevs. Det åligger gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Som gravrättsinnehavare finns möjligheten att överlåta gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen genom att teckna ett skötselavtal.

I våra skötselavtal ingår plantering, bevattning och rensning.

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrahammars församling utför regelbunden kantklippning av gräs intill gravplatser kostnadsfritt. Vidare är kyrkogårdarnas bevattningssystem aktiva under sommaren beroende av väder.

Vår kyrkogårdsförvaltning kan även utföra engångstjänster mot en avgift, som t. ex. stentvättning. Läs mer om dessa tjänster på vår sida om kyrkogårdsrelaterade tjänster.

Beställ gravskötsel

Använd formuläret nedan för att beställa gravskötsel direkt via webbplatsen. Observera att endast gravrättsinnehavaren tillåts teckna gravskötselavtal.

Vänligen teckna gravskötselavtal senast januari.

Det går även utmärkt att kontakta församlingsexpeditionen för att teckna gravskötselavtal.

Integritet och sekretess

Vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Svenska kyrkans personuppgiftspolicy. Lär dig mer om hur dina personuppgifter behandlas av Norrahammars församling.