Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Sörj för gravskötseln själv eller överlåt uppdraget till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens ansvar

Det åligger gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Som gravrättsinnehavare finns möjligheten att överlåta gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen genom att teckna ett skötselavtal.

Beställ gravskötsel

Använd formuläret nedan för att beställa gravskötsel direkt via webbplatsen. Observera att endast gravrättsinnehavaren tillåts teckna gravskötselavtal.

Vänligen teckna gravskötselavtal senast januari.

Det går även utmärkt att kontakta församlingsexpeditionen för att teckna gravskötselavtal.