Foto: Fredrik Krantz

Gravskick

Olika former av gravsättning.

Gravskick med gravrätt

Kistgrav

I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor och/eller en eller flera urnor (efter att första urnan är gravsatt tillåts ej framtida kistor att gravsättas).

Gravrätten är 25 år och förnyas efter ny gravsättning. Gravrätten kan även förlängas med 15-års intervall mot en avgift à 600 kr.

Gravanordning får upprättas. Observera att vissa kyrkogårdskvarter kan medföra begränsningar med avseende av gravanordningens storlek och utseende.

Gravrättsinnehavaren har skötselansvar.

 

Urngrav

I en urngrav finns det plats för en eller flera urnor.

Gravrätten är 25 år och förnyas efter ny gravsättning. Gravrätten kan även förlängas med 15-års intervall mot en avgift à 600 kr.

Gravanordning får upprättas. Observera att vissa kyrkogårdskvarter kan medföra begränsningar med avseende av gravanordningens storlek och utseende.

Gravrättsinnehavaren har skötselansvar.

 

Kvarter 9 på Norrahammars kyrkogård Foto: Fredrik Krantz

Gravskick med begränsad gravrätt

Askgrav

I en askgrav finns det plats för en eller flera urnor.

Gravrätten är 25 år och förnyas efter ny gravsättning. Gravrätten kan även förlängas med 15-års intervall mot en avgift à 600 kr.

Gravrättsinnehavaren betalar en avgift à 7 000 kr för namnskylt och skötsel.

Begränsad gravrätt råder. Inga växter får planteras. Endast lösa snittblommor, gravljus och enkel gravlykta får placeras ut på avsedd plats.

 

Askgravplatsen på Norrahammars kyrkogård Foto: Fredrik Krantz

Gravskick utan gravrätt

Minneslund

Ett gemensamt och anonymt gravområde för gravsättning av aska.

Ingen gravrätt. Inga växter får planteras. Endast lösa snittblommor och gravljus får placeras ut på avsedd plats.

 

Minneslunden i den västra delen av Norrahammars kyrkogård Foto: Fredrik Krantz

Visning av gravplatser i samband med dödsfall

För att boka en tid för visning av gravplatser, vänligen kontakta en av våra kyrkogårdsvaktmästare via telefon.