Foto: Magnus Aronson / IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med kyrkoval vart fjärde år. Nästa kyrkoval är 2025 och då utses Norrahammars församlings kyrkofullmäktige.

Valda ledamöter kyrkofullmäktige 2022-2025

För Kyrkans bästa i Norrahammars församling

Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingens budget, församlingsinstruktion, fastigheter, m. m. 

Ledamöter

 • Ann-Charlotte Lilja, ordförande
 • Michael Axelsson, vice ordförande
 • Tommy Gustafsson
 • Jenny Rogö
 • Sofie Tegvall
 • Håkan Freidlitz
 • Per-Erik Ruthér
 • Maria Abrahamsson
 • Anders Gimmestorp
 • Carina Jörgensen
 • Johanna Blomqvist
 • Birgit Söderström
 • Thomas Helleblad

Ersättare

 • Johnny Nilsson
 • Gunnel Bengtsson
 • Carina Carlsson
 • Mona Forsberg
 • Inger Wärme
 • Lars-Göran Davidsson
 • Inga Boström
 • Göran Björkman

Valda ledamöter kyrkoråd 2022-2025

För Kyrkans bästa i Norrahammars församling

Församlingens kyrkoråd  tar besluten som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter, mm. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. 

Ledamöter

 • Tommy Gustafsson, ordförande
 • Jenny Rogö, vice ordförande
 • Ann-Charlotte Lilja
 • Håkan Freidlitz
 • Michael Axelsson
 • Per-Erik Ruthér
 • Maria Abrahamsson
 • Johanna Blomqvist
 • Carina Jörgensen

Självskriven ledamot

 • Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Ersättare

 • Johnny Nilsson
 • Marie Andréasson
 • Birgit Söderström

Revisorer

 • Lennart Fransson, ordförande/sammankallande
 • Anna-Karin Roslund

Sekreterare

 • Erik Samuelsson, HR/Församlingsadministratör

Mer information lämnas av