En vitklädd person håller i handen på en bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

En gåva från Gud.

Dopet ges till oss alla som en gåva från Gud och är medlemsgrundande för tillhörighet i Svenska kyrkan. Välkommen till oss med frågor kring ditt eget eller ditt barns dop.

Boka tid för dop

Kontakta församlingsexpeditionen för att boka tid för dop.

Dop sker oftast i samband med gudstjänst varje söndag eller dopgudstjänst på lördagar i någon av församlingens kyrkor.

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen är baserad i
Norrahammars församlingshem och är
öppen tisdagar kl. 13:00-15:00 samt kl. 10:00-12:00 övriga vardagar.

Kontaktuppgifter

Norrahammars församling
Centrumgången 5
562 32 Norrahammar

Telefonväxel: 036-36 21 00

norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se

Vänligen var uppmärksam på att den e-postadress som du anger som svarsadress är korrekt om du väljer att använda kontaktformuläret; vi kan dessvärre sällan besvara de ärenden som skickas in med en felstavad svarsadress.

Lån av dopklänning

I samband med dop är det kostnadsfritt att låna dopklänning.

Lokaler tillgängliga för dopkaffe och minnesstund

Det är kostnadsfritt att låna följande lokaler för dop- och begravningskaffen:

  • Stora salen i Norrahammars församlingshem (ca. 90 personer);
  • Tegelsalen i Norrahammars församlingshem (ca. 20 personer);
  • Församlingssalen i Sandseryds församlingshem (ca. 50 personer);
  • Kyrktorget i Kyrkvillan (ca. 90 personer);
  • Stenbäcken (ca. 20 personer).

Vänligen kontakta församlingsexpeditionen för att boka lokal.

Kyrkoherde, präster och komministrar