Foto: Madelen Zander / IKON

Diakoni och omsorg

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni.

Diakonin har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Den diakonala synen på människan skall prägla allt kyrkans arbete. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. En av diakonins uppgift är att ge människor plats i församlingens mitt. Diakoni kan även handla om att arbeta för människors rätt till frihet från förtryck.

Diakonin gör inte anspråk på att ensam utöva omsorg. Den bejakar goda krafter i samhällets omsorg och vård, i ideella föreningar och i enskilda människor. Diakonen möter dig i frågorna som rör livets mening, Gud och annat som är viktigt för dig.

Hela Människan

Norrahammars församling är engagerad i Hela Människan (f. d. RIA-Center), bl. a. genom bidrag och servering vid vissa tillfällen.

Diakoner