Foto: Alex & Martin / IKON

Babyrytmik

Välkommen med ditt barn (2-8 månader) till en härlig stund i musikens och rörelsens tecken!

Välkommen med ditt barn (2-8 månader) till en härlig stund i musikens och rörelsens tecken! På ett lekfullt vis stimulerar vi barnets utveckling motoriskt, socialt och emotionellt genom bl. a. sång, vaggning, ramsor och dans.

Vi träffas ca. tio gånger per termin och för att känna närhet och trygghet begränsas antalet deltagare. Efter varje sångpass finns det tid för fika, samtal och lek.

Vänligen kontakta Therése Ekvall vid frågor.

För ditt barn är din röst den vackraste i världen. Babysång-stunderna blir en möjlighet att lära känna sitt barn och komma varandra nära. Vi hoppas att du—genom att delta i babyrytmiken—ska uppleva glädjen i att ofta sjunga med ditt barn.

Tid & plats

Baby- och småbarnsrytmik anordnas på torsdagar kl. 09:30–11:00 i Kyrkvillan. Starta vecka 9.

Medtag gärna egen filt till barnet.

Denna aktivitet har ett begränsat antal deltagare; vänligen anmäl dig senast den 28 februari 2022 till Therése Ekvall med ditt namn och barnets ålder.

Kontaktpersoner