Foto: Roger Recarey-Gardeta

Frågor och svar kring gravrätt

Här kan du läsa svaren på en del av de frågor vi ofta får på pastorsexpeditionen rörande gravrätter.

Vad är en gravrätt?

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning.

Om jag behöver en ny grav?

När det är dags att bestämma gravplats kontaktar du vaktmästare/expedition och tillsammans med honom/henne ser ni ut en gravplats på någon av våra kyrkogårdar. När ni har valt gravplats är det dags att utse en eller flera gravrättsinnehavare till graven.

Vad är en gravrättsinnehavare?

En gravrättsinnehavare är den eller de som dödsboet utsett som ansvariga för gravrätten. Alla som ingår i dödsboet har rätt att bli gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare är huvudmannens (församlingens) juridiska motpart.
Vad har gravrättsinnehavare för rättigheter och skyldigheter? Gravrättsinnehavare har rätt att ta beslut om gravanordning, skötsel samt öppning av graven för nya gravsättningar. Gravrättsinnehavare är skyldig att sköta graven. Om gravplatsen inte sköts kan huvudmannen återta gravrätten.

Hur utser dödsboet en eller flera gravrättsinnehavare?

När en eller flera gravrättsinnehavare utses fylls blanketten ”Anmälan om gravrättsinnehavare” i. På blanketten ska samtliga intressenters namnteckningar finnas. Antingen skriver man under på att man vill vara gravrättsinnehavare eller så intygar man att man avsäger sig gravrätten. Det är de undertecknades ansvar att inga mer intressenter till gravrätten finns när blanketten lämnas in. Alla dödsbodelägare ska vara tillfrågade och ha skrivit under blanketten.

Vad händer när någon flyttar eller avlider?

Om en gravrättsinnehavare avlider har den rätt att gravsättas i graven. Inom sex månader ska dödsboet utse ny gravrättsinnehavare alternativt meddela församlingen att ingen gravrättsinnehavare finns. Därmed upphör även gravrätten. När någon flyttar eller avlider som är registrerad hos oss vill vi att ni kontaktar oss med nya uppgifter.

Vad händer om vi inte har någon gravrättsinnehavare?

Om vi trots skyltning och eftersökningar inte får tag på någon gravrättsinnehavare har vi ingen juridisk motpart och därmed återtas gravrätten. Rabatt och sten tas bort.

Vad händer om gravplatsen inte sköts?

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick men tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan församlingen besluta att gravrätten är förverkad, alltså att gravrätten går tillbaka till församlingen.

Vad gör jag om jag inte vill ha graven kvar?

En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavandet. Då övergår ansvaret för graven till församlingen. Gravstenen tas då bort och eventuella rabatter sås igen med gräs. Graven skyddas av griftefriden i 25 år efter den senast gravsatta personen. Efter 25 år kan församlingen återanvända graven.