Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn

I Norra Hagunda församling vill vi med kristen tro som grund ge så många som möjligt av församlingens yngre medlemmar en första inblick i Svenska kyrkans tro, lära och liv. Detta genom samtal och diverse aktiviteter för barn i alla åldrar.

För barn som går på våra grundskolor i Vänge och Järlåsa. Varje gång inleds med en samling då vi samtalar om veck­an som gått och så fikar vi tillsammans. Därefter finns det möjlighet att pyssla och leka. Vi avslutar våra träffar med en kort andakt.

Vi träffas i klubblokalen vid Järlåsa skola på måndagar och i Vänge, i mo­dulen intill Jonasgården, på tisdagar. Följande tider gäller:

Måndagar
Miniorer, Järlåsa 13:00-14:30

Tisdagar
Miniorer, Vänge 13:00-14:30
Miniorer, Vänge 14:30-16:00

För anmälan och frågor kontakta:

Roger Recarey-Gardeta
e-post: roger.recarey@svenskakyrkan.se
telefon/sms: 070-331 46 11