Barn

I Norra Hagunda församling vill vi med kristen tro som grund ge så många som möjligt av församlingens yngre medlemmar en första inblick i Svenska kyrkans tro, lära och liv. Detta genom samtal och diverse aktiviteter för barn i alla åldrar.

För barn som går på våra grundskolor i Vänge och Järlåsa. Varje gång inleds med en samling då vi samtalar om veck­an som gått och så fikar vi tillsammans. Därefter finns det möjlighet att pyssla och leka. Vi avslutar våra träffar med en kort andakt.

Vi träffas i klubblokalen vid Järlåsa och i Vänge, i mo­dulen intill Jonasgården. Följande tider gäller:

Måndagar
Miniorer, Järlåsa 13:00-15:00

Onsdagar
Miniorer, Vänge 13:00-15:00

För anmälan och frågor kontakta:

Oskar Andersson
Skicka e-post till oskar.andersson
Telefon: 018 364125

Sms: 070 3314611