Foto: Karolina Stenström

Stenkyrka kapell

Söndag 29 januari 2017 bankade biskop Sven Bernard Fast på dörren till sockenmagasinet på Stenkyrka kyrkogård. Det lilla träkapellet är nu en invigd gudstjänstlokal.

Från ”timmerhus”, bårhus och sedermera sockenmagasin har det lilla bulhuset från 1835 nu invigts till kapell. Huset flyttades till sin nuvarande plats på ”nya kyrkogården” runt år 1954-55 från att tidigare funnits mer väster om kyrkan, nära församlingshemmet.

Kapellet rymmer ca 20 sittande personer.