St Josefs kapell

I Väskinde församlingshus invigdes 2014 St Josefs kapell. Den lilla salen används flitigt för gudstjänster och andakter