Foto: Johannes Frandsen/IKON

Mitt barn vill bli medlem

Det kan finnas många skäl att inte döpa sitt barn som bebis - men ännu fler skäl att vilja att barnet får inbjudningar till kyrkans verksamheter! Ditt barn kan bli medlem "i väntan på dop" som den juridiska termen lyder. Det är inga kostnader för ett barn att vara medlem.

Att följa GDPR och de regler som finns för register innebär att uppgiften om att ett barn kommit till någon som är medlem i Svenska kyrkan bara får finnas i registren i tre månader. Under den tiden tar pastoratet ut papperslistor, och delar ut dopkassarna. Sedan makuleras papperslistorna. Om ett barn döps så kommer det automatiskt med i registren igen, och kyrkan kan skicka inbjudningar. 

Men självklart är kyrkans verksamheter öppna även för odöpta! Fler väljer att låta barnen döpas vid konfirmation eller tillsammans med syskon, kusiner eller vänner när de är större. Det kan bli en fin upplevelse att minnas sitt eget dop.

Musiklekis, kyrkis, miniorer, barnkörer, konfirmation och ungdomsgrupp är några av de verksamheter Svenska kyrkan bedriver på norra Gotland för barn och ungdomar. Under terminen kommer hundratals barn till kyrkan varje vecka! 
Till ettåringar och sexåringar delas också ut barnbiblar och ordnas särskilda träffar, tex upplevelsevandringar. 
Om du anmäler ditt barn som medlem här nedan, så skickas inbjudningar till dig som vårdnadshavare för de aktiviteter som finns i närheten. 
Läs mer om det juridiska och GDPR under formuläret!

Varmt välkommen till aktiviteterna! 

Du kan antingen besöka oss för att ansöka om medlemskap för ditt barn, eller fylla i formuläret ovan. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse till din och eventuell medvårdnadshavares e-post. Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en slutlig bekräftelse om ditt barns nya medlemskap. Medlemsskapet sorteras som  ”Medlem i väntan på dop”, där det inte finns någon bortre gräns för när dop kan komma att ske. Medlemsskap innebär ingen kostnad för barn utan skattepliktig inkomst av lön. 

Genom din anmälan godkänner du att ditt barn registreras hos Norra Gotlands pastorat. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart i Norra Gotlands pastorats verksamhet, för tex inbjudan till olika aktiviteter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Norra Gotlands pastorat. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om ditt barn i Norra Gotlands pastorats verksamhet. Om du anser att en uppgift om ditt barn är felaktigt eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under Kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Du kan läsa mer om personuppgifter i Svenska kyrkan och pastoratet här.