Lokaler för borgerliga begravningar

Om du inte är medlem i kyrkan, ingår ändå en lokal för samling vid borgerlig begravning i begravningsavgiften den avlidne betalat via skattsedeln. Det ska enligt riktlinjerna vara en ”neutral lokal”, och därför har pastoratet tagit fram en lista över lokaler på norra Gotland som kan vara lämpliga för en borgerlig begraving.  Kostanden för lokaler på listan debiteras pastoratet, efter överenskommelse. Lokalerna nedan är förslag utifrån begravning med kista. Om man har en samling med urna, kan även andra fungera. Sommartid finns också några icke uppvärmda lokaler att tillgå. Borgerliga begravningar kan också hållas utomhus, några väljer att samlas direkt vid graven med urnan eller kistan.  Berätta om era önskemål när ni bokar begravningen via begravningsbyrån eller direkt med pastoratet, 0498-22 27 00  norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se
För fler råd kring en borgerlig begravnings anordnande, kontakta begravningsbyrån. 

Fårö                                   Fårö bygdegård

Bunge-Rute-Fleringe     Rute Folkets hus

Forsa församling             Folkets hus i Kappelshamn, Korsbygården i Lärbro

Othem-Boge                    Othem bygdegård

Stenkyrka                         Folkets hus, Stenkyrka

Väskinde                           Väskinde bygdegård, Fole bygdegård

Gothem                            Gothem bygdegård, Vallstena bygdegård