Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn 6-13 år

Aktiviteter efter skoltid för barn mellan förskoleklass och årskurs 6 har vi i de flesta församlingshem Det kan vara att sjunga, pyssel, lek och andakt. Se nedan!

Fårösund Träffpunkten lokalen Arken
Barnkören Sångfåglarna årskurs 1-3 (med skapande verksamhet och mellis) onsdagar 14-16, (hämtar på fritids 13.45)
Ledare: Caroline Sunnerstam och Matilda Ericsson
 
Väskinde församlingshem
Barnkör (med lite skapande verksamhet) årskurs 1-6 Onsdagar 14.20-16.30
Ledare: Marie Sandell, Görel Robsarve Malmros och Renée Strage Nylander
 
Lummelunda församlingshem 
Miniorerna med mellis, pyssel, aktiviteter inne och ute, lite sång och andakt mm.
Förskoleklass – årskurs 1 och 2. Tisdagar 14-16.30 Barnen åker med buss från skolan! (Det går bra att vara kvar till 17 om man har svårt att hämta tidigare)
Ledare: Karolina Stenström och Renée Strage Nylander 
 
"Torsdagsklubben" = för årskurs 3-6, skapande verksamhet mellis, andakt, pyssel, lek, aktiviteter inne och ute…
Torsdagar 14-16.30 Barnen åker med buss från skolan! 
Ledare: Karolina Stenström och Renée Strage Nylander 

Jesus och barnen
Jesus och barnen Bild: Görel RM

Barnkören Tersklangen- för årskurs 3-6, killar & tjejer. Torsdagar kl 16.30-17. Körledare Marie Sandell
 
Forsa - Lärbro Forsagården  
Barnkören torsdagar 15.30-16.30
Ledare: Dan Eiderfors & Ann-Charlott Hansson 

Slite församlingshem
Barnkör Kling & Klang medskapande verksamhet, mellis, förskoleklass-årskurs 6
tisdagar 13-15.30
Ledare: Matilda Ericsson och Caroline Sunnerstam