Foto: Karolina Stenström

Askgravplats

Askgravplats är ett gravskick med begränsad gravrätt, lite förenklat ett mellanting mellan urngrav och askgravlund.

Följande kyrkogårdar i pastoratet har nu Askgravplatser *: Lärbro, Hangvar, Hellvi, Stenkyrka, Tingstäde, Martebo,  Väskinde, Bro, Lokrume, Hejnum, Fole och Vallstena.

*För gravsättning i en askgravplats skall en överenskommelse tecknas med gravrättsinnehavare innan gravsättning får ske. Kostnad: 2.000:- för skötsel i 25 år, inkl. stenplatta (Fole: natursten)  och namnbricka med montering.
Vid ytterligare gravsättning i befintlig grav, tas en förlängningsavgift ut, samt en avgift för ny namnbricka. 
Högst 2 askor får gravsättas. Gravrättsinnehavare kan förlänga gravrätten när det gått 25 år sedan senast gravsatta. 
Anhöriga får vara med vid gravsättning. 
Inga planteringar får ske, endast lösa blommor i vas alt. ljus, vid resp. plats (till Allhelgonahelgen max 1 bukett, resp. 1 ljuslykta) 
För att teckna en överenskommelse och vid ev. frågor kontakta Förvaltningsassistent Gunilla Angelöf telefon: 0498-22 27 21 eller e-post: gunilla.angelof@svenskakyrkan.se

Namnplatta askgravlund Foto: Karolina Stenström