Foto: GörelRM

Anmälan till konfirmation i Norra Gotlands pastorat

Roligt att du vill testa konfirmation! Fyll i så mycket du har möjlighet till i formuläret. Observera att det finns sista anmälningsdatum för alternativen- efter det kan du få komma med i mån av plats, så skicka in en anmälan ändå.

Välj det konfirmationsalternativ som du är nyfiken på

FOTOGRAFERING Ibland vill vi använda fotografier i informationsmaterial om vår verksamhet t.ex. i broschyrer eller på Norra Gotland pastorats hemsida. Om vi använder fotografier i informationsmaterial, facebook eller på hemsidan skriver vi aldrig ut namn på de som finns på bilderna. Vi tar också bilder från passen och lägger upp på snapchat och instagram. Är det ok att barnet fotograferas i vår verksamhet?

För mer information om hur Norra Gotlands pastorat hanterar personuppgifter: https://www.svenskakyrkan.se/norragotland/personuppgifter-i-svenska-kyrkan ...... Sensus studieförbund Denna verksamhet drivs som en ”cirkel” genom Svenska kyrkans studieförbund Sensus. Vi rapporterar in våra sammankomster/aktiviteter till kyrkans studieförbund för att erhålla bidrag. För att få dessa bidrag måste vi uppge deltagarnas personnummer. Sensus i sin tur behandlar personnumren i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och GDPR. Som studieförbund uppbär Sensus samhällsbidrag för merparten av verksamheten/den folkbildning som görs i form av t.ex. konfirmandundervisning och körsång, som i sin tur betalas ut i bidrag till församlingen. Personnummer är bara ett sätt att säkerställa att erhållna bidrag används på ett korrekt sätt. Försäkring: Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.