Foto: Görel RM

Anmälan till konfirmation i Norra Gotlands pastorat

Roligt att du vill testa konfirmation! Fyll i så mycket du har möjlighet till i formuläret. Observera att det finns sista anmälningsdatum för alternativen- efter det kan du få komma med i mån av plats, så skicka in en anmälan ändå.

Välj det konfirmationsalternativ som du är nyfiken på

FOTOGRAFERING Vi tar bilder från passen och lägger upp på snapchat och instagram. Ibland vill vi använda fotografier i informationsmaterial om vår verksamhet t.ex. i broschyrer eller på Norra Gotland pastorats hemsida. Om vi använder fotografier i informationsmaterial, sociala medier eller på hemsidan skriver vi aldrig ut namn på de som finns på bilderna. Om du kryssar nej så ber vi ungdomen att själv ta ansvar för att stå utanför gruppbilder etc under konfirmationstiden. Är det ok att barnet fotograferas i vår verksamhet?

En del grupper använder appen Supertext för kommunikation inom gruppen, eller andra former av gruppsms. Supertext ägs av en tredje part, jmf övriga sociala medier där data kan komma att förmedlas via servrar utanför EU. Du behöver ingen särskild app, utan får meddelanden som sms. Svarar du i ”gruppen” så kan alla se dina svar. Du blir även på det viset synlig med ditt telefonnummer när du läggs in i gruppen. Supertext säljer inte vidare dina uppgifter och kan inte heller kontakta dig med reklam. Får vi lägga till ditt nummer i Supertextgruppen eller annan sms-grupp där du får meddelanden kring verksamheten?

För mer information om hur Norra Gotlands pastorat hanterar personuppgifter: https://www.svenskakyrkan.se/norragotland/personuppgifter-i-svenska-kyrkan ...... Sensus studieförbund Denna verksamhet drivs som en ”cirkel” genom Svenska kyrkans studieförbund Sensus. Vi rapporterar in våra sammankomster/aktiviteter till kyrkans studieförbund för att erhålla bidrag. För att få dessa bidrag måste vi uppge deltagarnas personnummer. Sensus i sin tur behandlar personnumren i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och GDPR. Som studieförbund uppbär Sensus samhällsbidrag för merparten av verksamheten/den folkbildning som görs i form av t.ex. konfirmandundervisning och körsång, som i sin tur betalas ut i bidrag till församlingen. Personnummer är bara ett sätt att säkerställa att erhållna bidrag används på ett korrekt sätt. Försäkring: Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.