Miljöpris 2021

Nyhet Publicerad Ändrad

Sommaren 2021 fick Norra Billings pastorat ta emot Centerpartiets miljöpris även kallat Guldklöver. Guldklöver är en utmärkelse till personer, organisationer och företag som gör extraordinära insatser.

Motiveringen löd:

”Norra Billings pastorat är en värdig mottagare av Skövde C-krets årliga miljöpris. Genom detta pris vill vi synliggöra det arbete för en hållbar miljö, som görs och har gjorts under längre tid. Beslut ang att arbeta hållbart tas löpande och bygger på nya metoder och material som blir kända. Solceller finns installerade på flera församlingshem bl a i Tidan, vilket täcker behovet av energi. Vid arbete på kyrkogårdar används batteridrivna redskap och vid nyinvestering är eldrivet ett självklart val. Sedan lång tid tillbaka tillämpas källsortering. Även gravstenar återanvänds. Bevarandeplaner finns för alla kyrkogårdar. Dels för att dokumentera det kulturhistoriska värde som ligger i våra gravplatser dels även av säkerhetsskäl. Gravplatser där gravrättsinnehavare ej längre är kända bevaras i de fall gravplatsen har ett kulturhistoriskt värde.”