Anledningar att vara medlem

Nyhet Publicerad Ändrad

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör detta möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

- Kyrkans barngrupper där små barn och deras föräldrar kan mötas. 

- Tonårsgrupper, läger och andra mötesplatser för ungdomar. 

- Hembesök eller sjukhusbesök för att stötta människor i kris. 

- Gudstjänster av skilda slag som ger gemenskap i glädje och sorg. 

- Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.

- Samtalsstöd och arbete i krissituationer. 

- Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med. 

- Ett rikt musikliv med körer och musikgudstjänster m.m.

- Underhåll av våra kyrkobyggnader och vårt kulturarv.

- Stöd till människor som är nya i landet, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället. 

- Stöd till sörjande.

- Rösträtt i kyrkovalet från 16 års ålder. 

- Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar. 

- Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.

- Klimatarbete i Sverige och världen. 

- Act Svenska kyrkan som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.