Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Vad betyder dopet?

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.


Sakrament
Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan en del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Behöver du som förälder tro? 
Kanske undrar du, som många andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är just en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger alltså inte på din tro. När barnet döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. 

Dop

Dopet är ett löfte om att Gud alltid är med. Det är också ett tillfälle att fira ett nytt liv tillsammans med släktingar och vänner.

Dopformulär

Vill du boka dop i Svenska kyrkan i Norge kan du göra det genom att fylla i formuläret så tar vi kontakt.

stenar

Medlemskap

Här kan du läsa mer om medlemskap i Svenska kyrkan