Margaretakyrkan

Svenska kyrkan i Norge

Här hittar du information om Svenska kyrkan i Norge.

Poesi , bok

Beslut från kyrkostämma

Här kan läsa beslut från kyrkostämma och andra offentliga dokument.

Personal och förtroendevalda

Här är vi som är anställda vid Svenska kyrkan i Norge.

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Ge en gåva till kyrkan

Utnyttja möjligheten att få avdrag på skattepliktig intäkt för pengagåvor givna till tros- och livssynssamfund!

INTRYCK

Här kan du läsa församlingsmagasinet INTRYCK.

Så kan kyrkan stötta dig

Vistelsen i utlandet blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte att ta kontakt med oss!