Foto: Ben Kerckx/pixabay

Samtalsgrupp - Tala tro tala liv

Samtalsgrupp om livsfrågor och tro. Gruppen är öppen - ingen anmälan.

Att samtala med varandra om livet och sin tro är en viktig del av livet. Mångas erfarenhet är att tron växer när man får tillfälle att sätta ord på det man upplevt och känner.

Att reflektera tillsammans  ger också en möjlighet att växa i tron. Gruppen är öppen, dvs du kommer när det passar dig, en eller flera gånger.

Var: i Svenska Margaretakyrkan .
Tid: onsdagar, ca kl. 19.15 – 20.30. Efter kvällsmässan kl. 18.30.
Samtalsledare: Diakon Kristina S Furberg  

program

8 sep- Retreatkväll
6 okt
3 nov 
1 decDu är varmt välkommen!

 

Kristina S Furberg

Kristina S Furberg

Svenska kyrkan i Norge

Diakon