Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsgrupp - Tala tro tala liv

Samtalsgrupp om livsfrågor och tro. Vi tar vår utgångspunkt i bibeln. Gruppen är öppen - ingen anmälan.

Tro och liv – att vara kristen idag

Var: i Svenska Margaretakyrkan .
Tid: onsdagar, ca kl. 19.15 – 20.30. Efter kvällsmässan kl. 18.30.

Att samtala med varandra om sin tro och sina troserfarenheter är en viktig del av livet. Mångas erfarenhet är att tron växer när man får tillfälle att sätta ord på det man känner och upplever.

Att reflektera tillsammans – och så att säga spegla varandras tankar om Gud - ger också det möjlighet att växa i tron. Gruppen är öppen, dvs du kommer när det passar dig, en eller flera gånger.

Samtalsledare: Diakon Kristina S Furberg  

program

 19 feb
18 mars
15 april
20 maj

Du är varmt välkommen!

 

Kristina S Furberg

Kristina S Furberg

Svenska kyrkan i Norge

Diakon